2018. gada, Janvāris


2018.gada 2.janvāris, pl.15.55
Bērniņi, divu asteroīdu sadursme izveidos mana Dēla Slavas pilno Krustu. Tas būs lielā zīme, kas vēstīs jums par Brīdinājuma ierašanos Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai Manas Sirds bērniņi, Visaugstākā Miers ir ar jums visiem un mana ... Lasīt vairāk
2018.gada 4.janvāris, pl.15.30
Mans ganāmpulks, gatavojieties un esiet gatavi garīgai kaujai, kas tuvojas Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam Mana ganāmpulka avis, Mans miers ar jums Mans mazais Nabi, mans ganāmpulks drīz sāks iet cauri attīrīšanas tuksnesim; ... Lasīt vairāk
2018. gada 17.janvāris, pl.12.45
Mani bērni, esiet gatavi un savas Garīgās Bruņas ieeļļojiet ar lūgšanu; un aplieciet tās sev no rīta un vakarā, un nostipriniet tās ar 91.psalmu Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm Mani bērni, Mans miers ir... Lasīt vairāk
2018.gada 20.janvāris, pl.10.10
Kā Debesu Karapulku Princis es sūtu jums, remdenās sirdis, steidzamu aicinājumu Kristus Miesas draudzes baznīca Kali, Kolumbija Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! Slava Dievam, jo Viņa Žēlsirdība ir mūžīga Svētā Miķeļa steidzams aicinājums... Lasīt vairāk
2018.gada 31.janvāris, pl.14.10
Mani bērni, drīzumā Romu pārņems haoss un septiņu pakalnu pilsēta degs Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa ganāmpulka avīm Mani bērni, Mans miers ir ar jums! Debesu zīmes jums vēsta, ka Mana nākamā atnākšana ir tuvu. Visuma... Lasīt vairāk