2018. gada, Maijs


2018.gada 1.maijs, pl.15.15
Mani bērni, katras garīgās durvis, kas jums ir atvērtas, aizveriet ar piedošanu, grēku nožēlošanu, gavēšanu, lūgšanu un gandarīšanu, lai neviens miesas dēmons nevar jums likt iet pazušanā Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam... Lasīt vairāk
2018.gada 3.maijs, pl.15.45
Mani bērni, visus notikumus, kas aprakstīti Manā Svētajā Vārdā, ir paātrinājis šīs nepateicīgās cilvēces milzīgā vairākuma ļaunums un grēks Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm Mans miers ir ar jums, Mani... Lasīt vairāk
2018.gada 20.maijs, pl.08.45
Lūdzieties, mani bērniņi, par mana Dēla Baznīcu, jo pedofilijas skandāli viņas iekšienē ar katru dienu pieaugs Mūsu Lurdas Dievmātes Sanktuārijs Bogotā - Kolumbijā Bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums, un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada. ... Lasīt vairāk
2018.gada 27.maijs, pl.15.30
Es šo cilvēci vedīšu cauri ciešanu krāsnij, vienīgi tie, kuri izturēs pārbaudījumu, varēs apdzīvot Manu Jauno Radīto Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei caur vēstījumu Enoham Mani bērni, Mans miers ir ar jums. Mani... Lasīt vairāk
2018.gada 28.maijs, pl.13.30
Mana Tēva Mantojums, tuvojas Lielā Pārbaudījuma dienas un ir tik skumji zināt, ka būs ļoti maz, kas to izturēs Svētā erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham Kas ir kā Dievs, kas ir kā Dievs, kas ir kā Dievs. Lai... Lasīt vairāk