2018. gada, Septembris


2018.gada 2.septembris, pl.13.30
Kā cilvēces Māte, es lūdzu jūs, bērniņi, nekavējoties pamostieties no jūsu garīgās letarģijas, jo nāk Dievišķā Taisnīguma dienas Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham Mani maziņie, lai mana Kunga Miers ir ar... Lasīt vairāk
2018.gada 11.septembris, pl.13.20
Sagatavojiet sevi, Mans ganāmpulks, jo Manas Baznīcas Golgātas dienas jau sākušās Jēzus Labā Gana ārkārtīgi steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham Mans ganāmpulks, Mans Miers ir ar jums. Mans mazais Nabi, Mans Vikārs cieš... Lasīt vairāk
2018.gada 17.septembris, pl.13.15
Nepateicīgie bērni, Es gatavojos aiziet; nāciet samierināties ar Mani, nebaidieties; nāciet tuvāk, Es gaidu jūs šeit, Manos Tabernākulos, lai jums piedotu, ja jūs nožēlosiet no visas savas sirds Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums... Lasīt vairāk
2018.gada 20.septembris, pl.15.25
Mani mazie, atcerieties, ka laiki, kuros jūs dzīvojat, jau ir bēdu laiki, un Dieva ienaidnieki nemitīgi meklē veidu, kā darīt ļaunu Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un... Lasīt vairāk
2018.gada 24.septembris, pl.13.35
Mana Tauta, Mans Mantojums, esiet gatavi ar saviem lukturiem, apgaismotiem ar lūgšanu, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgjai tautai. Vēstījums Enoham Mans miers ar jums, Mana Tauta, Mans... Lasīt vairāk