2012.gads

2012. gada, Februāris


2012.gada 14. februāris, pl.14.05
Mani bērni, nepametiet Mani, lūdzieties kopā ar Mani Svēto Rožukroni, lai apstādinātu Mana pretinieka un viņa ļauno sūtņu plānus... Lasīt vairāk...

2012. gada, Novembris


2012.gada 2. novembris, pl. 8.15
Es esmu Dzīvais Dievs un ne no mirušiem! Mani bērni, Mans Miers lai ir ar jums. Mani Vārdi ir dzīvi, un Es ceru uz Manu ticīgo tautu.... Lasīt vairāk...
2012.gada 9.novembris, pl. 8.40
Šīs zemes valdnieki grib destabilizēt pasauli, tādā veidā iznīcināt lielu daļu cilvēces!... Lasīt vairāk...
2012 .gada 19.novembris, pl. 08.15
Mans ganāmpulks, kad atrodaties garīgajā cīņā, neaizmirstiet lūgšanas, citādi jūs pazaudēsiet dvēseles!... Lasīt vairāk...
2012. gada 23.novembris, p. 8.35
Vissvētākā Jaunava Marija: Rožukroņa lūgšanas, Mans Marianiskais karaspēks, ir jūsu spēks un uzvara. Marijas Mistiskā Roze aicinājums visiem Dieva bērniem.... Lasīt vairāk...

2012. gada, Oktobris


2012.gada 1.oktobris, pl. 7.45
Mariāniskā karapulka cīnītāji, jūsu banneris (karogs) būs Mans Rožukronis un Mana Dēla Krusts, uzdrukāts uz balta un sarkana audekla ar Mūsu Abu Siržu attēlu!... Lasīt vairāk...
2012.g. 3.oktobris, pl.14.20
Mans Svētais Rožukronis ir šausmas dēmoniem un spēks jūsu garam! Svētās Marijas aicinājums Marianiskajam karapulkam. Lai Dieva miers ir ar jums.... Lasīt vairāk...
2012.gada 13.oktobris, pl. 8.10
Tuvojas bada jātnieks (bruņinieks), lai izlietu savu kausu uz zemes iedzīvotājiem... Lasīt vairāk...
2012.gada 23.oktobris, pl.08:15
Tas viss notiks tik pēkšņi, ka daudziem vairs nebūs laika, ne atsaukties un lūgt piedošanu, ne arī saņemt piedošanu!... Lasīt vairāk...
2012.gada 29. oktobris, pl. 8.30
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kura alkst pēc Mesija, tur nāk jūsu Mesija, kurš jūs aizvedīs uz mūžīgo nāvi. Steidzams aicinājums visiem Dieva bērniem no Marijas, Mistiskās Rozes.... Lasīt vairāk...

2012. gada, Decembris


2012.gada 3.decembris, pl. 8.15
Mani pēdējo laiku mācekļi un pravieši tiek apmeloti un vajāti, un tos diskreditē Mans pretinieks caur saviem pārstāvjiem uz zemes. Neatliekams Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.... Lasīt vairāk
2012.g. 7.decembris, pl. 8.10
Visas tautas (valstis), kas apstiprinās abortu un viendzimuma laulības, iepazīs Dievišķā Taisnīguma bardzību. Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums valdību vadītājiem un likumdevējiem visā pasaulē.... Lasīt vairāk
2012.gada 12. decembris, pl. 15.00
Nāciet padzerties no Manas Žēlsirdības Avota, un Es jums apliecinu, ka jūs vairs nejutīsiet slāpes. Ļaujiet Man iekļūt jūsu sirdīs un dot jums Mūžīgās dzīves prieku... Lasīt vairāk
2012.gada 25.decembris, pl. 12.55
ūsu iztiesāšanas dienas tuvojas, un nospiedošais vairākums vēl joprojām staigā tumsā! Jēzus, Labā Gana neatliekams aicinājums cilvēcei.... Lasīt vairāk
2012.gada 26. decembris, pl.13.10
Ik reizi, kad iesaistāties garīgā cīņā, paceliet Marianisko karogu! Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.... Lasīt vairāk
2012.gada 31.decembris, pl.15.20
Ak, cik gan aplami ir tie, kuri domā, ka Paradīze un Elle ir uz zemes! Svētās Marijas aicinājums cilvēcei... Lasīt vairāk