2012. gada, Decembris


2012.gada 3.decembris, pl. 8.15
Mani pēdējo laiku mācekļi un pravieši tiek apmeloti un vajāti, un tos diskreditē Mans pretinieks caur saviem pārstāvjiem uz zemes. Neatliekams Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.... Lasīt vairāk
2012.g. 7.decembris, pl. 8.10
Visas tautas (valstis), kas apstiprinās abortu un viendzimuma laulības, iepazīs Dievišķā Taisnīguma bardzību. Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums valdību vadītājiem un likumdevējiem visā pasaulē.... Lasīt vairāk
2012.gada 12. decembris, pl. 15.00
Nāciet padzerties no Manas Žēlsirdības Avota, un Es jums apliecinu, ka jūs vairs nejutīsiet slāpes. Ļaujiet Man iekļūt jūsu sirdīs un dot jums Mūžīgās dzīves prieku... Lasīt vairāk
2012.gada 25.decembris, pl. 12.55
ūsu iztiesāšanas dienas tuvojas, un nospiedošais vairākums vēl joprojām staigā tumsā! Jēzus, Labā Gana neatliekams aicinājums cilvēcei.... Lasīt vairāk
2012.gada 26. decembris, pl.13.10
Ik reizi, kad iesaistāties garīgā cīņā, paceliet Marianisko karogu! Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.... Lasīt vairāk
2012.gada 31.decembris, pl.15.20
Ak, cik gan aplami ir tie, kuri domā, ka Paradīze un Elle ir uz zemes! Svētās Marijas aicinājums cilvēcei... Lasīt vairāk