2012. gada, Oktobris


2012.gada 1.oktobris, pl. 7.45
Mariāniskā karapulka cīnītāji, jūsu banneris (karogs) būs Mans Rožukronis un Mana Dēla Krusts, uzdrukāts uz balta un sarkana audekla ar Mūsu Abu Siržu attēlu!   Steidzams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Mariāniskā karapulka cīnītājiem. Mans ... Lasīt vairāk...
2012.g. 3.oktobris, pl.14.20
Mans Svētais Rožukronis ir šausmas dēmoniem un spēks jūsu garam! Svētās Marijas aicinājums Marianiskajam karapulkam. Lai Dieva miers ir ar jums. Nebaidieties, Mani bērni; Mana Svētā Rožukroņa aizsardzībai ir jābūt jūsu vairogam lielo pārbaudījumu... Lasīt vairāk...
2012.gada 13.oktobris, pl. 8.10
Tuvojas bada jātnieks (bruņinieks), lai izlietu savu kausu uz zemes iedzīvotājiem Steidzami, Marija Mistiskā Roze cilvēcei. Manas Sirds bērni, Dieva miers lai ir ar jums. Tuvojas bada jātnieks (bruņinieks), lai izlietu savu kausu uz zemes... Lasīt vairāk...
2012.gada 23.oktobris, pl.08:15
Tas viss notiks tik pēkšņi, ka daudziem vairs nebūs laika, ne atsaukties un lūgt piedošanu, ne arī saņemt piedošanu! Mans miers lai ir ar jums, Manu avju ganāmpulks. Cilvēces nospiedošais vairākums ignorē Manus aicinājumus uz pārvēršanos... Lasīt vairāk...
2012.gada 29. oktobris, pl. 8.30
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kura alkst pēc Mesija, tur nāk jūsu Mesija, kurš jūs aizvedīs uz mūžīgo nāvi Steidzams aicinājums visiem Dieva bērniem no Marijas, Mistiskās Rozes. Mīļie, Manas Sirds bērni, lai Dieva miers ir ar... Lasīt vairāk...