LIELĀ BRĪDINĀJUMA anatomija

(šeit par „Lielo Brīdinājumu” ir runāts izvērstā veidā, t.i. šeit konkrēti jau pieminēts daudz vairāk notikumu, kas brīžiem noritēs vienlaikus, tomēr arī šeit nav atklāts pilnīgi viss)

Mūsu Kunga dotie vēstījumi savai vēstnesei Marijai Džeinai Evenai
Publiskie pravietiskie vēstījumi

1997.gada 1.janvāris

Kungs: „Mani mīļie bērni, Mana Dievišķā Māte, Vissvētākā Jaunava Marija un Es ar Svēto Jāzepu, esam nolēmuši, ka šim vēstījumu kopumam, ko Es esmu nodiktējis, ir jābūt par vienu tēmu.
Šim dokumentam ir jāpaziņo tik skaidri un vienkārši, cik nu vien tas ir iespējams, zināšanu apjoms, par vienu tēmu, kas arī ir viena tēma, par ko jau agrāk vēstīts šajos un citos vēstījumos, un Debesis vēlas, lai jūs zinātu par
„LIELO BRĪDINĀJUMU.”
Mana meita, ir laiks piedāvāt Manus vēstījumus, un tiem jāietver šo informāciju, jo tā ir „Brīdinājuma” priekšvēstnese.
Tā ir kā Priekšgājējs – ar šo vēstījumu palīdzību un ar publisko uzstāšanos par tiem – ņemot vērā, ka šī informācija ir nonākusi no Debesīm, lai jūs brīdinātu, cik patiesi liels ir šis notikums.
Tomēr tikai nedaudzi kaut attālināti saprot to notikumu apmērus un tos satricinājumus, ko šāds notikums aiz sevis atstāj jūsu dzīvēs.
Tik daudzos veidos, caur tik daudziem vēstījumiem Mēs mēģinām palīdzēt jums izprast tā nozīmi. Mēs iedvesmojām cilvēkus par šo tēmu uzrakstīt citiem, lai viņi saprastu, kas notiks. Mēs ilgus gadus jūs brīdinājām, ka tuvojas „Lielais Brīdinājums”, taču šos brīdinājumus sagaidīja vien daļēja izpratne un nepilnīga gatavība. Tas nav viegls uzdevums tāpēc, ka tik daudz ir jāatklāj.
Tik daudz jau ir pasacīts, tomēr Es gribu, lai jūs zinātu pēc iespējas pilnīgāk, ko Mans Mūžīgais Tēvs piedāvā, kas notiks „Lielā Brīdinājuma” laikā.
Es gribu sākt ar to, ka tas nav viegli Manam Mūžīgajam Tēvam, lai notiktu šāds milzīgs notikums, jo Viņš zina, tāpat kā Es un visas Debesis zina, par lielo krīzi visā pasaulē, kas novedīs pie tā.
Mēs redzējām, kādas sekas bija Noasa dienās Lielo plūdu dēļ, kā arī apzinājāmies Sodomas un Gomoras kopējos postījumus, citā laikmetā mēs redzējām efektu no meteorīta saduršanos ar Zemi. Tā rezultātā mēs redzējām Ledus laikmetu. Mēs – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars nodefinējām, kas būs, ja nāksies atkal izsaukt vai atļaut tādu postu (iznīcību), taču tas tiek pieļauts arī tādēļ, lai cilvēkiem dotu iespēju mācīties no pieredzes, un tādējādi, ne jau visas tautas šī notikuma laikā ietu bojā, jeb ne visi būtu rīcības nespējīgi.
Tomēr Es gribu jūs visus brīdināt, kaut arī Mēs ļausim jums turpināt dzīvot, pat tiem, kuri ir Mūsu ienaidnieki, viņu un šī „Lielā Brīdinājuma” ietekme būs tik milzīga, ka daudzi vēlēsies labāk nomirt.