Marianiskais karogs

Karogs vai cita auduma gabals, uz kura ir simbols, logotips, devīze vai cita ziņa. Baznīcas banneri parasti attēlo svēto, kam baznīca ir veltīta.