PAZIŅOJUMS

2021.gada 4.novembrī Dievs aizsauca pie Sevis  Viņa pravieti un instrumentu Ēnohu [Enohu] (Kolumbija).

Avots: Labā Gana vēstījumi

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Atsauces:

Ēnoha vēstījums, 2021.gada 16.aprīlis:

Sargieties no viltus praviešiem, tērptiem avju drēbēs, kuri paziņo par mesijas ierašanos! Atcerieties: Es vairs neuzkāpšu jeb nenostāšos uz šīs zemes, Mana otrā atnākšana notiks Godībā un Spožumā pēc Mana Radītā un Manu Radījumu lielās attīrīšanas; Es mājošu kopā ar Manu uzticīgo Tautu Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē.

Ēnoha vēstījums, 2020.gada 28.jūlijs:

Mans ganāmpulks, lielo bēdu/moku un Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā Manu Vārdu un Žēlastību Es došu tikai Maniem Diviem Lieciniekiem, un nevienam citam. Es viņus ietērpšu Manas Godības Spēkā, un viņi darīs brīnumus debesīs un virs zemes; ar savu spēku viņi iznīcinās antikrista ķecerības un viltus [maldus], un viņi varēs kaitēt zemei (piemeklēt zemi) ar visām iespējamajām nelaimēm un mocībām (postiem). Mani Divi Liecinieki pravietos ar spēku, ar Mana Svētā Gara spēku un gudrību, lai Mana tauta tiktu stiprināta ticībā un patiesībā. Maniem Diviem Olīvkokiem būs vara sasaistīt un atraisīt debesīs un uz zemes, un savas misijas laikā – tūkstoš divsimt sešdesmit dienas (1260) – neļaut līt lietum. Viņi būs posts antikristam, kurš viņu misijas laikā nespēs tiem pieskarties vai kaitēt.

Mana Pestīšanas plāna pirmais posms sākās Amerikā, Cerības Kontinentā; no šīs zemes, kas Manām Acīm ir tīkama, Es esmu visai pasaulei darījis zināmus savus Pestīšanas vēstījumus; Viens no Maniem Diviem Lieciniekiem jau atrodas jūsu vidū, bet jūs viņu neesat atpazinuši, otru Es esmu rezervējis antikrista pēdējās valdīšanas laikam.(Atklāsmes 11).

Brāļi un māsas: Lai Dieva Miers ir ar jums.

Es esmu Ēnohs – garīgais vārds, Kunga Jēzus dots pirms sešiem gadiem vēstījumā. Es esmu katoļu lajs – misionārs. Garīgajā laukā es strādāju aptuveni 18 gadus; 10 gadus strādāju dziedināšanas un atbrīvošanas kalpojumos; šos atlikušos astoņus gadus es esmu strādājis kā strādnieks Kunga labā, rīkojot konferences un sniedzot padomus garā slimām dvēselēm; es ceļoju cauri savai valstij, pildot šo misiju.

Pirms sešiem gadiem (2004.gadā) es saņēmu vēstījumus no Jēzus Labā Gana un Vissvētākās Jaunavas Marijas, lūdzoties un slavējot Tabernākula priekšā. Sākumā man šķita, ka viss ir mana prāta produkts, bet, lasot un kārtojot tos ortogrāfiski, es sapratu, ka tie ir vēstījumi no Kunga un Dievmātes, jo viss tika apstiprināts Viņa Svētajā Vārdā.

Pēc tam es sāku biežāk apmeklēt Tabernākulu, un tā sāka veidoties dziļākas garīgās attiecības ar Kungu un Vissvētāko Jaunavu Mariju. Saņemot vēstījumus, es tos kārtoju pēc saņemšanas datumiem, līdz pabeidzu grāmatu, kuru aiznesu uz savas pilsētas Kūriju. Pēc trīs gadu ilgas vēstījumu nešanas, tie tika atzīti par privātām atklāsmēm; arhibīskapa liturģijas delegāts deva man atļauju darīt tos zināmus cilvēcei.

Kopš 2007.gada es vadu konferences lūgšanu grupās un baznīcās, runājot par vēstījumiem; es arī tos daru zināmus visai pasaulei, izmantojot e-pastu, un pirms sešiem mēnešiem, izmantojot vietni: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org; ļoti drīz, saskaņā ar Jēzus Labā Gana solījumu, es ceļošu cauri visām tautām, jo Kungs Jēzus vēlas sasniegt visus zemes stūrus, neņemot vērā ticību, rases vai reliģijas; tāpēc es gaidu šo solījumu; es dzīvoju no Tā Kunga žēlastības, jo Dievam nekas nav neiespējams, „Es visu varu Kristū Jēzū, kas mani stiprina.”

Brāļi un māsas: Kā jūs labi zināt, mūsu Kungs Jēzus ir izvēlējies Kolumbiju un īpaši Medeljinu ([Madelīna] – pilsēta Kolumbijā – tulk.piez.), lai īstenotu Savu pestīšanas plānu šiem pēdējiem laikiem; to apstiprina daudzi vēstneši visā pasaulē, tostarp: Rikardo Kastanjons (Ricardo Castañon), Katalina Rivasa (Catalina Rivas), Riks Milers (Rick Mil!er), ar kuriem man bija iespēja tikties un runāt par vēstījumiem. Es lūdzu jūs, brāļi un māsas, lūgt par Kolumbiju un Medeljinu, lai Dieva plāns tiktu īstenots. „Kur grēks ir pārpilnībā, tur plaukst arī žēlastība, un Dievs Sevi pagodina vairāk cietajos un sausajos akmeņos, no tiem liek plūst Dzīvā Ūdens straumēm.”

Mēs atrodamies bēdu laikos un cilvēce ir garīgi letarģiska (apātiska); Debesis raud pēc remdenajām un grēcīgajām dvēselēm, kuras var tikt zaudētas, ejot cauri Dievišķajam Taisnīgumam. Neaizmirstiet Garīgās Bruņas šiem laikiem: Efeziešiem 6:10 – 20; 91.psalms; Svētā Rošukroņa lūgšana, garīgi vienota ar Dievmāti; dievišķo priekšrakstu (Dieva Baušļu un Likumu) izpilde, Garīgā Kopība (Euharistija/Svētā Komūnija), ticība, cerība un žēlsirdība [labdarība], un galvenokārt daudz mīlestības, jo īpaši mēs tiksim pārbaudīti mīlestībā. „Tie būs ieroči, kas dos mums brīvību.”

Lai Dievs jūs svētī.
Sirsnīgi,

Ēnohs