1997.gada 2.janvāris

Kungs: „Mīļie bērni, Es turpināšu jau iesākto mācību sēriju par „Lielo Brīdinājumu”, Es turpināšu šo tēmu, kas jums apraksta gaidāmos notikumus „Lielā Brīdinājuma” dienās.
Tagad Es jūs iepazīstināšu ar personīgo cīņu, ar ko katrs cilvēks sastapsies, kad nāksies atzīties savas dzīves grēkos un meklēt veidus, kā tos un visas nepilnības pārvarēt. Tas izsauks lielu un dziļu iespaidu uz katru cilvēku, un tas daudziem būs iemesls krist izmisumā un zaudēt Svēto Cerību. Daudzi pieņems savu dzīvi tādu, kāda tā ir, tai pat laikā citi vienīgo izeju redzēs nāvē. Daži uz zemes mirs no dabas stihijām: ko izsauks ugunsgrēki, zemestrīces, plūdi un citas dabas katastrofas.
Būs tieši tāda notikumu secība, kādu Es šajā un nākamajā nodaļā aprakstīšu.
Tai pat laikā, kaut arī pār visu zemi nolaidīsies mākoņi, to pilnībā pārklājot, zemē ietrieksies meteors (krītošajā zvaigzne) – sākumā ar asti pieskaroties zemes daļām, bet pēc tam pilnībā piezemējoties planētas
Rietumu puslodes rajonā. Tie, kuriem ir zināšanas par šādas katastrofas – meteoram nokrītot uz zemes – sekām, atpazīs tos efektus, ko Es šeit aprakstīšu.
Pirmkārt, viens no efektiem – ir jābūt tik milzīgam putekļu mākonim, ka tas aizsegs Sauli, un visā zemē iestāsies nakts. Zeme mazgāsies meteora lietus putekļos, visur atstājot piesārņojumu un apdedzinot zemi, un ādu, ja jūs atradīsieties ārpus telpām.
Augu valsts ies bojā, un tie, kuri atradīsies ārpus telpām, nomirs no šiem apdegumiem. Dzīvnieki cietīs no slimībām, un tos nāksies iznīcināt. Cilvēkiem, kuriem nāksies pamest telpas, kas nav ieteicami, būs jāpieņem ārkārtas drošības pasākumi, lai pasargātu sevi no putekļiem un ķīmiskajām vielām, ko izdalīs meteora atkritumu mākonis.
Nevienam bez īpašas vajadzības nevajadzētu iet ārā, visi logi ir tā jāapstrādā (jāaizklāj, jāaizdrīvē logu starpas utt.), lai jūsu mājās neiekļūtu putekļi. Šai aizsardzībai jābūt daudzu iemeslu dēļ. Šis ir tikai viens no iemesliem.
Pēc tam jau var sagaidīt kaut ko daudz bīstamāku. Dēļ šī mākoņa ārkārtīgi viegli uzliesmojošajiem putekļiem un tā toksiskajām gāzēm, daudzas mājas aizdegsies un tiks iznīcinātas. Un tomēr, tas ir tikai sākums daudz dramatiskākiem notikumiem, kas risināsies tālāk..
Dēļ meteora izraisītajām ekstremālajām sekām, uz jūsu planētas notiks no visām vislielākā zemestrīce, kā teikts Jāņa Atklāsmes Grāmatā par septīto kausu. Viņš paziņo, ka šis kauss ir visspēcīgākā, grandiozākā zemestrīce.
.Patiesi, Es jau agrāk ziņoju, ka jūsu planētas visam virsējam slānim jāsvārstās līdz 20 minūtēm, atsevišķos rajonos sagraujot vai nopietni sabojājot visas mājas, kas nav Svētas un Lūgšanu mājas. Šai zemestrīcei planētas virsējos slāņos jāizraisa lielas spraugas, izveidojot lielas plaisas un bedres, kurās jāpazūd veselām pilsētām. Zemestrīces stiprumam dažādos apgabalos, kas atrodas meteora trieciena tuvumā vai tālu no tā, jāvariējas no 8.5 līdz 10 ballēm pēc Rihtera skalas.
Visas, jebkura lieluma zemestrīces, izraisa pārrāvumus dabas gāzes padeves, elektropadeves, telefonsakaru līnijās un citos pakalpojumos, tai pašā laikā ceļi būs iznīcināti un mājas – sabrukušas. Tam jābūt tā, it kā zeme būtu iznīcināta, taču tās vēl nav beigas, tikai sākums!
Papildus meteoram un lielajai zemestrīcei, iznīcinot pilsētas, mājas, pakalpojumus, augu valsti, un padarot visu kā nakti, ir vēl viens notikums, pat vēl briesmīgāks, kā šie divi – tā ir dažādu sugu dzīvnieku klātbūtne – no nelielām mušām, skudrām, utīm, vabolēm, sienāžiem un grauzējiem, kas inficēs jūsu mājas, cilvēkus, pārtikas krājumus, un padarīs jūsu dzīvi par nepārtrauktu cīņu ar tiem. Nepārtraukti būs jātīra. Šie dzīvnieki no zemes iznāks zemestrīces laikā, un sāksies sērija sērgu un čūlu, ar ko jums nāksies sadurties, kā vēstīts Svētajos Rakstos.
Mājas būs nemitīgi jāpārbauda, jāmazgā apģērbs, kamēr jūs
sadursieties ar pašiem iesākumiem. Pārāk nopietni, Es nevaru neuzsvērt šī lielā notikuma pilnības efektu, kam būs fenomenāla ietekme uz katru jūsu dzīves aspektu. Tas ir Mana Mūžīgā Tēva norādījums.
Daudzi vaicās, vai par šiem notikumiem būs zināms pirms tie sāksies. Vai mēs zināsim, ka tie nāk?
Jā, patiesi. Jūs visu uzzināsiet caur saviem masu saziņas līdzekļiem, ka komēta nāk. Tāpat jūs iekšēji jau iepriekš zināsiet, ka notiks kaut kas garīgajā plāksnē. Jūs atpazīsiet zīmes un ieklausīsieties ziņās, ka „Lielais Brīdinājums” ir neizbēgams.
Jā, jūs zināsiet, ka tas notiks.
Ir ļoti grūti lūgties, Mani bērni, un arī savas mājas padarīt par svētām, jūsu pasaule burtiski apstādinās savu rotāciju; jūsu saulei jābūt aizsegtai jūsu skatienam; Jūsu haosa dienas turpināsies, un daudziem tās liksies bezgalīgi garas, taču tas būs apmēram nedēļu.
Lūdzieties, Mani bērni, un arī par savām mājām, jo pasaule burtiski apstādinās savu ritējumu; jūsu saulei jātiek aizsegtai jūsu acīm.
Protams, šo lielo notikumu sekas būs briesmīgas. Kādi vairs nevarēs nekad dzīvot tā, kā tagad. Daudzi paliks bez pajumtes. Dzīvību zaudējošo skaits būs šokējošs, jo vairāk nekā ceturtdaļa pasaules iedzīvotāju nomirs šo notikumu laikā. Un tomēr šo notikumu laikā un ārpus tiem, ieguvumu būs daudz vairāk.
Daudzi cilvēki par šiem notikumiem nezina un nebūs tiem sagatavojušies.
Noteiktam skaitam cilvēku blakus atrodas atomelektrostacijas un bīstamu toksisku vielu ražotnes vai noliktavas.
Var sagaidīt, ka šajās ķīmiskajās rūpnīcās būs avārijas un plašās teritorijās nolīs radioaktīvie nokrišņi. Kaut arī tajā laikā netiks laistas darbībā atomraķetes, kāda no tām var pati uzsprāgt no zemestrīces viļņu trieciena.
Tādējādi daudzi cilvēki iegūs radioaktīvos apdegumus, un cietīs no radioaktīvo nokrišņu radītajām slimībām. Šo toksisko elementu kontrole būs neiespējama, ja rūpnīcas būs slēgtas vai pilnībā apstādinātas.
Daudzi cilvēki cietīs no krītošām atlūzām un skābajiem lietiem.
Sāksies lielais aukstums, temperatūra noslīdēs līdz – 80 grādiem pēc Celsija, ko izraisīs meteora trieciens zemē.
Tam jānotiek tikai pēc „Lielā Brīdinājuma” laika – kādus mēnešus pēc tā, taču šajos mēnešos jūs pamanīsiet, ka temperatūra krītas pat tad, kad sezonas dēļ būtu jākļūst siltākam laikam.
Pēdējo 7 – 15 nedēļu laikā būs liels aukstums.
Šajos apstākļos jums to ir ļoti grūti iedomāties, bet Es jums par to runāju jau daudzu gadu garumā.
Reiz Mana Māte jums sacīja, ka jums ir jāpalūkojas uz Bosniju – bijušo Dienvidslāviju un citām valstīm, kuras ir kara izmocītas, lai novērtētu, kāda būs jūsu pasaule.
Šeit, saistībā ar „Lielo Brīdinājumu”, jūs atradīsieties apstākļos, kuri līdzināsies kara apstākļiem, taču tas nav viens un tas pats, jo arī karu jums nāksies iziet.
Tagad atļaujiet Man jums pastāstīt par ļaunajiem gariem.

Jēzus”