1997.gada 3.janvāris

Kungs: „Mīļie bērni, Es turpināšu jums aprakstīt „Lielā Brīdinājuma” būtību.
Šoreiz Es jums aprakstīšu to, ko darīs ļaunie gari – elles dēmoni un antikrists, Lucifers, un kur viņi pulcēsies.
Es vēršos tieši pie jums, jo ir vairāki jautājumi.
Patiesi, Mana meita Man palūdza izskaidrot dažus jautājumus. Tie bija:
„Cik ilgi visi atradīsies miera stāvoklī, kad nolaidīsies baltais mākonis?”
Atbilde uz šo jautājumu: „Līdz tam brīdim, kad visi izjutīs grēka sajūtu. Nedzīvi objekti paliks nekustīgi, kamēr notiks komētas trieciens un zemestrīces.”
Tagad, Mani bērni, par iemeslu, kāpēc jāaizklāj logi, kad jūs jūtat, ka viss tas sāksies – lai izbēgtu no šausmām, ieraugot ļaunos garus, kuriem būs dota atļauja tajā brīdī jums sevi parādīt.
Es ticu, ka ar šo jau ir pietiekami, taču ir arī citi iemesli, ieskaitot nepieciešamība sevi pasargāt no plīstošo logu stiklu lauskām, lai nodrošinātu jūsu māju no kaitēkļiem, lai izbēgtu no Dieva dusmu skatīšanas un uzturētu mieru jūsu sirdīs, jo Dievs jums piešķirs zināmu drošību pret tiem, kuri klīdīs pa ielām šoka stāvoklī, vai kuri no bēdām, izmisuma būs sajukuši prātā, vai kuri jau bija dēmonu apsēsti.
Savā mīlestībā pret savu tuvinieku ģimenēm, jūs vēlēsieties steigties aizklāt arī viņiem logus. Šajā situācijā Es jums tomēr iesaku pagaidīt, ja jūs uzreiz trauksieties, jūs tiksiet nogalināti ar skābajiem putekļiem, tātad nebūsiet nevienam spējīgi palīdzēt. Pagaidiet līdz brīdim, kad krīze būs pārgājusi, putekļi nosēdušies, un klusums atgriezies.
Es jums apliecinu, tur jums būs atlicis vēl tik daudz ko palīdzēt…
Šajās stundās jūsu logos būs dzirdami ļauno garu kaucieni. Dažas balsis būs identiskas jūsu ģimenes locekļiem, tās imitēs ļaunie gari, lai iegūtu iespēju atvērt jūsu durvis. Nedariet to, jo, ja kāds cilvēks atradīsies ārpusē, vienalga, vai viņš ir no jūsu ģimenes, vai nē – viņš nomirs, tāpēc jums jāzina, ka dažas balsis būs vien ļauno garu atdarinātas, lai tie varētu iekļūt jūsu mājā. Ja jūs atvērsiet durvis, jūs ieraudzīsiet šos ļaunos garus, un jums cīņai ar viņiem būs nepieciešamas spēcīgas lūgšanas un ļoti daudz svēta ūdens, lai viņus aiztriektu prom, un viņi pie jums neiemājotu.
No tā laika ļaunajiem gariem būs dota atļauja jums sevi parādīt, lai atrunātu jūs no jūsu lūgšanām un pārbaudītu jūsu pacietību, lai jūs kristu grēkā. Šo tikšanos mērķis ir jūs vajāt un piespiest atteikties no Dieva.
Jums jābūt ļoti stipriem un jālūdzas pēc Svētā Erceņģeļa palīdzības, lai viņš ik dienas kopā ar saviem eņģeļu kareivjiem jums palīdz.
Tajās dienās tuvosies beigas laikam, līdz kuram Luciferam ir atļauts klejot pa zemi Viņš zina, ka viņam ir atlicis ierobežots laiks, tāpēc viņš vēl izmanto pēdējās iespējas iegūt dvēseles.
Dvēseles ir viņa spēks; Viņam ir tāda sajūta, ka, jo vairāk dvēseļu viņš iegūs ellei, jo varenāks viņš būs Dieva Tēva priekšā. Viņš Dieva Tēva priekšā skaidros, cik viņš ir labs, jo viņš ir sasniedzis tik daudz – ieguvis tik daudz dvēseļu.
Tā vietā Dievam Tēvam būs viņu jāsamin ellē. Ak, nē, viņš nepacelsies Debesīs, kādi ir viņa nodomi, – drīzāk viņam ir jānolaižas ellē kā lidojošai mušai, tai spēcīgi iesitot ar mušu sitamo.
Viņam nav atļaujas Debesīm.
Viņa vieta mūžībai – tā ir elle. Tur viņš pavadīs veselu mūžību. Elle, tā ir milzīgs naida, uguns, moku, ļaunuma un dēmonu bezdibenis.
Jā, tā ir viņa vieta, atbilstoša viņa lepnībai.
Lucifers runā ar tiem, viņš savā valstībā kontrolē tos pēc viņa brīvās gribas. Jā, Jā, taču tā vienmēr būs viena no mokpilnajām sērgām, naida un briesmīgi smakojoša sēra jūra.
Mūžīgais Tēvs arī visām dvēselēm ellē pieprasīs atzīt, ka Viņš ir Dievs, jā, pat „Brīdinājumā”, bet īpaši – kopējā iztiesāšanā.
Visiem, kas ellē iznāks priekšā, un tiks novērtēti dvēselē un miesā, Dievs Tēvs dos pamatojumu. Tādējādi visu mūžību viņiem vajadzēs zināt, ko viņi ir pazaudējuši, kāpēc viņi cieš un, ko viņi būtu varējuši iegūt.
Tā ir elle, uz kurieni dēmoni mēģinās pārvilkt dvēseles. Viņi neieredz Dievu Vissvētākajā Trīsvienībā. Viņi neieredz visus tos, kuri mīl Mūžīgo Tēvu un savu dzīvi dzīvo žēlastības Gaismā.
Tāpēc viņi uz tām dvēselēm, kuras ir apzīmogotas ar krustu, lies vārdisku indi un vērsīsies pret tām ar fizisku vardarbību.
Ja viņi to nedarīs paši, viņi to darīt iedvesmos citus, un visiem ticīgo vajāšanai jākļūst par ikdienišķu parādību.
Es jautāju, vai citu reliģiju cilvēki cietīs vairāk par katoļiem.
Mani katoļu draugi, ir daudz protestantu, kuri dzīvo ar Bībeles tikumiem ar lielu patiesumu. Viņiem tiks piešķirta Gaismas un Ticības dāvana Katoliskajā ticībā. Tomēr viņi cietīs atbilstoši savu pastrādāto grēku pakāpei, tāpat kā visas tautas visās ticībās.
Visi katoļi cietīs lielākā mērā nekā citi, jo viņi jau ir saņēmuši īpašas žēlastības caur Svētajiem Sakramentiem.
Viņi Man jautāja, vai bērni cietīs. Visi bērni, kas ir sagrēkojuši, cietīs proporcionāli viņu grēkiem, arī visi pieaugušie cietīs proporcionāli saviem Grēksūdzē nenožēlotajiem grēkiem.
Atļaujiet Man tagad runāt par nekristītajiem bērniem un pieaugušajiem. Visi nekristītie bērni un pieaugušie izjutīs pilnībā elles ietekmi ar īstām (reālām) ciešanām. Viņi zinās, ka tās ir tāpēc, ka viņi nav kristījušies. Tūlīt pēc „Lielā Brīdinājuma” daudzas šīs dvēseles mocīsies vilšanās sajūtās, jo Es negribu šīs dvēseles pazaudēt Dievam Tēvam.
Lūdzieties, lai tie seko savai sirdsapziņai un nokristās, Tie, kuri nevēlēsies nokristīties, tie būs pieņēmuši savu lēmumu un ies uz elli pēc tam vai vēlāk – triju tumsas dienu laikā, vienīgi tie, kas būs sagatavojušies, ieies Miera Valstībā.
Visi pārējie nomirs. Tātad visi, kas dzīvos pēc sātana noteikumiem, ies bojā.
Šī iemesla dēļ Es varu teikt: „ tikai viena ceturtdaļa zināmo iedzīvotāju” šodien, taču tik daudzi paliek dzīvi, lai pievienotos pasaules valdībai. Esiet uzmanīgi „Brīdinājuma” dienās. Ja jūs nolemjat nekristīties, vai atdot sevi sātanam, to jūs darāt pēc savas brīvās gribas.
Dievs būs attaisnots.
Ļoti veciem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir ļoti ļauna griba, žēlsirdība tiks parādīta vai nu neilga miega laikā, vai avansā saņemtā ekstāzē.
Visiem, kuri ir lūgšanu cilvēki, Svēti, tikumīgi; kuri patiesi cenšas dzīvot labu un svētu dzīvi, tiks piešķirta īpaša žēlastība. Jā, viņi visi zinās savus grēkus un sodu, taču būs apveltīti ar īpašu žēlastību ātri pārvarēt savas bailes un atbrīvoties no paplašinātām personīgajām ciešanām. Tas ir viegli, jo viņi patiesi cenšas.

Jēzus.”