1997.gada 4. janvāris

Mūsu Kungs: «Mani bērni, tieši šajā sējumā Es vēlos runāt par tiem apstākļiem, par kuriem runāts daudzos vēstījumos, taču jūs nevarat skaidri saprast, kur tie iederēsies šajā Dieva plānā.
Tāpat kā Mana meita pajautāja: kā, kad un cik ilgi var aizņemt dažas lietas, Es centīšos paredzēt jūsu jautājumus.
Viens no pirmajiem Manas meitas Rožukroņa lūgšanu grupas locekļu jautājumiem, kad viņa lasīja šos vēstījumus, bija: „Vai tomēr „Lielais Brīnums” būs viena gada laikā pēc „Brīdinājuma” brīža, vai kaut kas ir mainījies?„
Atbilde uz šo jautājumu: Nē, nekas nav mainījies, „Lielā Brīnuma” laiks joprojām būs viena gada laikā pēc „Brīdinājuma”, tas var būt dienu vai divas pirms noteiktā perioda beigām.”
Mani bērni, „Brīnums” ir pavisam cits notikums, un to nevajadzētu jaukt ar „Lielo Brīdinājumu” vai citiem pareģotajiem mazajiem brīdinājumiem, nedienām, vajāšanām, pārbaudījumiem, sērgām, kariem un citām nelaimēm.
Tā kā Trīs tumsas dienu laiks seko pēc „Brīnuma”, daudzi cilvēki vārdu „blakus” (tuvu) uztver kā dažu dienu laikā. Nē, Mans bērns, „blakus” (tuvu) var nozīmēt sešus mēnešu līdz gadam pēc „Brīnuma”, taču, Es, jūsu Dievs, jums apliecinu, tās būs drīz (tuvu) pēc „Brīnuma”.
Es vēlos jums dot aritmētikas piemēru. Ja vienā gadā notiek „Brīdinājums”, nākošajā var notikt „Brīnums” un trīs tumsas dienas vēl nākošajā gadā. Tā ir tīrā aritmētika.
Taču jāņem vērā, ka atsevišķi notikumi var risināties gada laikā, piemēram, ja gada sākumā notiek „Brīdinājums”, tajā pat gadā var notikt arī „Brīnums”, ja tas notiek pēc sešiem mēnešiem, un arī trīs tumsas dienas, ja tās notiek pēc sešiem mēnešiem pēc „Brīnuma”. Tā, ka jūs redzat, ka tas ir nesaprātīgi spekulēt uz precīzām dienām, vienkārši jābūt gataviem jebkurā mirklī.
Jūs varat redzēt, ka plānošanā jāņem vērā vieta un notikumi. Vienkārši esiet gatavi. Neviens nezina precīzu datumu, izņemot Mans Debesu Tēvs. Tas aizvien ir spēkā, taču daudzi Debesīs un uz zemes zina aptuveno laiku.
Mana Māte izmanto katru sekundi, lai iegūtu vairāk dvēseļu Debesīm un Dievam.
Es nenovēlu nevienam to, kas notiks.
Gatavojieties, vairojot žēlastības un svētdarot žēlastības, jo vajāšanu laiks iztukšos jūsu jūtas, un jūs izjutīsiet nepieciešamību pēc katras žēlastības, ko spēsiet nopelnīt.
Cits jautājums, ko jūs varētu uzdot, vai šajās dienās būs droši, vai būs papildu drošība. Protams, jo Eņģeļi piedāvās vislabāko aizsardzību; Taču Es jums apliecinu, ka jūs nebūsiet nodrošināti pret zemestrīcēm, komētas ietekmi vai ciešanām no radioaktīvā lietus. Jūs būsiet vairāk aizsargāti no ļaunajiem gariem un sērgām. Jūsu platības (apkārtne) netiks iznīcinātas ar ugunsgrēkiem. Jūsu zeme būs zaļa, ar augu valsti, dzīvniekiem, un mājas tiks saglabātas, ja vien tur nav grēcīgi cilvēki, grēcīgas vietas un notikumi. Ja tā ir, jūs izjutīsiet šī posta kopējo ietekmi. Tāpēc, pat drošos rajonos vai mājās, jums vajadzēs aizklāt un nostiprināt jūsu logus. Taču eņģeļi jums ļoti daudz palīdzēs.
Jūs zināt, ka šīs drošās mājas un teritorijas tiks pieņemtas Miera Valstībā. Šīs vietas pēc tam saņems īpašu palīdzību un aizsardzību, un tur būs labāk nekā citās vietās.
Mani bērni, jūs vēlaties zināt arī par to, kā jūs varat tikt galā ar ģimenes locekļiem, kuri neatgriežas Baznīcā vai neatzīstas savos grēkos pirms „Lielā Brīdinājuma”.
Šīs personas saņems īpašu žēlastību jūsu lūgšanu dēļ, taču katram pašam – individuāli nāksies atbildēt uz šo žēlastību pēc „Lielā Brīdinājuma”. Jūs nevarat glābt citu, kurš stūrgalvīgi turas pretī Dieva aicinājumam, taču turpiniet lūgties.
Iespējams, kaut kad viņi atbildēs, varbūt īsu brīdi pirms tie var tikt pieņemti. Atcerieties, neatlaidība lūgšanā par dvēselēm tiek atalgota ar Debesīm, neatkarīgi no tā, vai viņi ir dzīvi, vai jau miruši.
Tiem, kas ir ellē, nevar palīdzēt, bet piedāvātās lūgšanas par tiem var tikt izmantotas citiem, un žēlastība, kas iegūta caur lūgšanu, tiks piedāvāta jums, lai jūs gūtu mierinājumu, un saprastu Dieva Taisnību.
Mani bērni: tagad Es gribētu runāt par „Lielā Brīdinājuma” sākumu. Dažas dienas pirms tā jūs uzzināsiet, ka uz jūsu planētas dabas parādības ir mainījušās. Dažas dienas pirms tā jūs zināsiet, ka notiks garīgs notikums, jo jūs sajutīsiet sevī Atmodu – sirdsapziņas atmodu attiecībā uz jūsu grēkiem. Pravietojumā minētajam lielajam sprādzienam sekos milzīga Balta mākoņa nolaišanās pār visiem, kad saulei būs vairākas implozijas (sabrukumi – sprādzieni). Šīs implozijas ir zīme, ka Svētā Māte nāk kā Rīta Zvaigzne, lai segtu zemi Savā Patvērumā (ar Savu Apmetni), biezā, baltu mākoņu slānī. Viņa sāks no Starptautiskās dienas un laika zonas un dosies uz Austrumiem, lai apsegtu valstis.
Tajā rītā jums visiem ir jāredz saullēkts tajā pašā laikā (vienlaikus), tas ir saistībā ar šīm saules implozijām.
Aizveriet durvis, aizsedziet logus, sāciet lūgties. Neskatieties ārā.
Nākamais – Zemi sitīs komēta, kas pārtrauks tās rotāciju – un Baltais Mākonis visu saturēs uz vietas. Zeme atsāks griezties, kad visi būs sajutuši savu grēku sekas, un Baltajam Mākonim ir jāizkliedējas pēc tam, kad visi būs izjutuši grēka sekas, un notikumi turpināsies.
Šūpojot zemi, vispirms viss tiks apstādināts, bet pēc tam milzīgā komētas ietekme, pēc tam – sprādzieni un zemestrīces. Uz Saules un Mēness virsmas noklāsies komētas izraisītie putekļi. Tie darbosies visā „Lielā Brīdinājuma” laikā, tā, ka jūs kādu laiku atradīsieties tumsā. Svētījiet sveces, kurām jādeg šo dienu laikā, kā arī jādod nedaudz siltuma. Mājas un pilsētas būs noslaucītas un noskalotas zemestrīču un plūdu laikā. No savām pozīcijām kritīs dažādas zvaigznes.
Nākošā lielā parādība būs spēcīgs pērkons, kas būs dzirdams veselu nedēļu, 24 stundas diennaktī, kamēr noritēs „Brīdinājums”. Patiesībā, kad jūs vairs nedzirdēsiet pērkona spēcīgos dārdus, jūs atzīsiet, ka viss ir beidzies.
Sākumā iestāsies nāvīgs klusums, taču pēc tam – Lielā Pērkona laikā – drebēs mājas un logi, durvis un visas jūsu preces. Atmosfēra būs piepildīta ar uguni, siltumu un zibeni, ko radīs kosmiskie putekļi, komētas aste un putekļi no tās iedarbības. Tādas būs komētas iedarbības sekas, kad tā nokļūs uz zemes. Uguns un zibens sabojās mājas, pat aizslēgtas mājas, kurās dzīvo grēcinieki.
Šīs mājas atrodas grēkā.
Ak, Mani bērni, vai tad tas nav labāk kā plūdi? Vai tad tas nav labāk, kā, ja viss tiktu iznīcināts ar vienu zibens spērienu? Vismaz jums ir izredzes dzīvot; savās dzīvēs ienest izmaiņas, lai nožēlotu savus grēkus. Jā, kaut arī smagi, tas tomēr ir labāk.
Tad šo pasaules krīžu rezultātā iznāks antipāvests un antikrists un paziņos par daudziem veidiem, kā atjaunot baznīcu un pasauli. Bēda tiek, kas sekos viņu ķecerībai un meliem. Tas ir laiks, kad pastāvēs Baznīcas Atlikums. Tas būs apustuļu un mācekļu laiks. Vissvētākā Jaunava Marija piešķirs jums Svēto cerību un ticību.

Jēzus”