1997.gada 5.janvāris

Mūsu Kungs: Mani mīļie bērni, Es turpināšu jums sniegt padomus par „Lielo Brīdinājumu”.
Atcerieties, Mani bērni, ka tajā laikā un tajos apstākļos „Lielais Brīdinājums” būs Mīlestības dāvana no Mūžīgā Tēva, kas kļūs iespējama pateicoties lūgšanām un žēlastības dāvanai, ko priekš jums ieguva Vissvētākā Jaunava Marija.
Jums viņai ir jāpateicas, viņa ir ieguvusi šo Mīlestības dāvanu jums.
Tagad, kamēr jūs neesat uzzinājuši šīs Mīlestības dāvanas reālās iespējamās sekas, neizsakiet kritiku.
Tā palīdzēs visiem cilvēkiem saprast, ka Dievs piedod viņiem, un vēlas ar viņiem būt kopā debesīs visā mūžībā. Šī ir iespēja pat rūdītiem grēciniekiem saņem pestīšanas dāvanu, ja tikai viņi atzīsies savos grēkos, nožēlos tos un mainīs savu dzīvi uz zemes. Tas ir viss. Nožēlot savus grēkus un novērsties no saviem grēkiem, un visa ļaunā.
Mani mīļie bērni, Mēs negribam, lai jūs visi un uz visiem laikiem tiktu Mums pazaudēti ellē. Mēs vēlamies, lai Mūsu bērni būtu kopā ar Mums debesīs.
Mēs esam sagatavojuši jums mājokļus, lai jūs dzīvotu kopā ar Mums. Mēs jums visiem esam sagatavojuši vietas. Viss, kas jums ir jādara – jāatgriežas pie Mums, jātic Dievam, jānožēlo jūsu grēki, un jāmēģina dzīvot svētu dzīvi.
Šis ir laiks, kad daudzi, kas bija pēdējie, būs pirmie, jo viņi nožēlos savus grēkus un atgriezīsies pie Dieva, viņu dvēseles – mūžīgai dzīvei debesīs.
Es gribu, lai jūs visi esat ar Mani. Mana Māte un Es gribam saprast, cik daudzi atbildēs uz Mūsu aicinājumu uz svētumu. Es lūdzu, arī jūs, Man uzticīgie bērni, atbildēt uz Mūsu aicinājumu.
Nepieņemiet to par jūsu sasniegumiem.
Tiem, kuriem ir daudz dots, no tiem arī tiks daudz gaidīts. Tagad, Mani dārgie bērni, Es vēlos dalīties vēl ar dažiem faktiem par situāciju:
Pēc „Lielā Brīdinājuma” pasauli satricinās klimata izmaiņas un sociālās problēmas, kas radīs liela mēroga apvērsumu.

+ Es teicu jums, ka dēļ augu valsts iznīcināšanas, būs pasaules mēroga pārtikas trūkums, un lūdzu jūs, lai mājās turat pārtikas krājumus, kā arī svētītu ūdeni un svētītu vīnu (vīnogu vīnu).
+ Es teicu jums, ka būs ekonomiskais sabrukums, un tas notiks, pateicoties Pasaules Bankas sanāksmei, lai palīdzētu tik daudzām valstīm.
+ Es teicu jums, ka šajā laikā jūs vadīs un maldinās Maitreja ar Antipāvestu, jo viņi izmantos pasaules mēroga traģēdijas, lai tālāk plānotu savu kundzību pār pasauli.
+ Es esmu teicis, ka karš starp visām valstīm sāksies dēļ dažu valstu ļaunprātīgu valdību kūdīšanas (rīdīšanas), jo tās vēlēsies izmantot laiku, kad ievērojami lielākas valstis ir ļoti jūtīgas un vājas dēļ šīs krīzes.
+ Es teicu jums, ka, lai antikrists iegūtu varu un spēku, viņš izraisīs daudzu pasaules līderu nāvi, un tad varēs pārņemt šajās valstīs valdību savās rokās.
Es apliecinu jums – cilvēki vēlēsies viņu kā savu vadoni.
+ Es teicu jums, ka pārtika būs normēta, un caur zvēra zīmi visi cilvēki varēs saņemt savu daļu.
+ Es teicu jums, lai nekad nepieņemiet zvēra zīmi, tā ir zīme 666, un ar to apzīmētie ir paredzēti ellei.
+ Es teicu jums, ka Svētajam Jāzepam ar Manas Vissvētākās Mātes apustuļiem un mācekļiem būs jāsāk uzturēt Manu katolisko ticību Baznīcas atlikumā, kas būs šķelšanās, ko veicinās Antipāvests ar savām ķecerībām, rezultāta sekas.
Svētais Jāzeps sapulcinās cilvēkus kopā lūgšanās. Viņš turpinās palīdzēt visiem, kas vēlas būt uzticīgi Svētās Romas Katoļu Baznīcas dogmām un tradīcijām, un ticībā Svētajiem Sakramentiem apvienoties kopējā kalpošanā Svēto Marianisko priesteru kalpošanas tradīcijās. Tas ir iemesls, kāpēc Es lūdzu jums meklēt svētus priesterus, kas kalpotu Patiesajai Baznīcai dienās pirms un pēc „Lielā Brīdinājuma”, kā arī uz trim tumsas dienām.
+ Es esmu teicis, lai jūs savu māju darītu Svētu, katru dienu tajā kopā ar ģimeni lūdzoties.
+ Es esmu jums lūdzis katrā istabā novietot Bezvainīgās Marijas Sirds un Vissvētākās Jēzus Sirds attēlus.
+ Es esmu jums lūdzis, lai jūs novietojat Svētā Benedikta krustus vai medaļas uz katra loga un durvīm.
+ Es esmu jums lūdzis iegūt un uzglabāt svētītas sveces gaismai un siltumam.
+ Es esmu jums lūdzis iegūt Svēto un eņģeļu attēlus, un uzturēt jūsu māju brīvu no ļaunuma, bieži lietot svētīto ūdeni, ar to svētījot visu jūsu māju.
+ Es esmu jums lūdzis jūsu rīcībā pēc iespējas saglabāt papildu rožukroņus un lūgšanu grāmatas.
+ Es esmu jums lūdzis nodrošināties pret aukstumu ar siltām drēbēm un segām.
+ Es esmu jums lūdzis sagatavot; nomazgāt, notīrīt un uzglabāt preces, nodrošinot tās pret jebkādu invāziju vai bojāšanos.
+ Es esmu jums lūdzis uzglabāt preces dienām, kad jūs tās nevarēsiet iegūt, vai saņemt naudu, lai tās iegādātos.

Visas šīs lietas un vēl daudzko citu Mēs jums esam lūguši darīt: brīdinājuši, ka jums tas būs nepieciešams –
un tagad jūs patiešām redzēsiet, kāpēc Es un Mana Māte ar debesu hostām (saimniekiem) esam tik noraizējušies.
Jūsu fiziskā, psiholoģiskā un garīgā sagatavošanās ir būtiska jūsu drošībai, jūsu dvēseles mieram. Tomēr, Mani bērni, jūsu garīgā sagatavošanās jūs vilks cauri visgrūtākajām dienām. Tādēļ jums ir jāsagatavo sevi jau šodien. Garīgi. Lūdzu, to neatlieciet uz vēlāku laiku.
Es esmu jums teicis, ka būs katoļu vajāšanas.
Tur būs cietumos ieslodzīti priesteri un kristieši, tāpat kā dienās, kad ieslodzījumā bija ebreju tauta.
Viņi iznīcinās jūsu baznīcas, apgānīs Svēto attēlus un Svēto Euharistiju (Sakramentu).
Tagad daži var pajautāt, kas tad ir „viņi”. Es jums to pateikšu. „Viņi” ir visi tie, kuri ir „deklarēti” antikristam, Maitrejam. Šiem cilvēkiem viņš piespiedīs izpildīt viņa prasīto, lai palīdzētu tam sasniegt viņa mērķus – iznīcināt kristietību un, jo īpaši – katolicismu.
Es skaidri pasaku: tas nav iespējams – pasludināt savienību ar Maitreju un joprojām palikt par praktizējošu katoli.
Mani bērni, viņš ir sātana iemiesojums. Viņš uzstājas pret Dievu un Katolisko baznīcu. Mani bērni, vienlaicīgi nevar kalpot Dievam un sātanam.
Daži no Maniem bērniem gan nedomā, ka ar to varētu būt kādas problēmas. Ak, Mani bērni, mostieties. Viņš ir antikrists. Jums ir jāapzinās, ka Maitreja pasludināšana ir balsošana par sātanu.
Turieties pēc iespējas tālāk no viņa. Ak, Mani bērni, jūs saprotat, cik viegli jūs var aizraut, viņa runa ir pārliecinoša, viņa nolūks ir nāvējošs.
Ak, piesargieties, Mani bērni; Esiet uzmanīgi!
Es jūs visus mīlu.

Jēzus