1997.gada 6.janvāris

Mūsu Kungs: „Tagad, Mani mīļie bērni, Man jums jāstāsta par to, ko jums vajadzētu darīt „Lielā Brīdinājuma” laikā.
Tā kā jūs par to būsiet informēti jau iepriekš, un zināsiet, kad aptuveni tas notiks, jums būs iespējas nedaudz padomāt par pārtikas un ūdens krājumiem, kas jums pieejami; un to, kas jums nepieciešams, ienest telpās no šķūnīša vai saimniecības ēkas skapī vai kādā citā drošā telpā.
Tā kā Saules implozijas (sprādzieni) notiks rītausmā – mēnesī, kurā Saule nelec agri, jūs dzirdēsiet un redzēsiet dramatisko šīs dienas kraso sākumu, un zināsiet, kas būs tālāk.
Nekavējoties aizsedziet jūsu logus, atrodiet sērkociņus un svētītās sveces un izgaismojiet telpas. Apslakiet savu māju ar Svētīto ūdeni un ātri visur sakopiet, lai jūs visi varat sākt lūgties.
Bērniem jābūt apģērbtiem tāpat kā pieaugušajiem. Mēģiniet savākt visu vienuviet: visas savas Rožukroņa krelles, statujas, un, ja tās nav telpā, kurā jūs lūgsieties, nekavējoties atnesiet.
Tagad jūs gaida baltu mākoņu sega, kas visu pārklās. Lūdzieties, līdz tā atnāk, un mēģiniet lūgties visu šo dienu. Atgādiniet sev un visiem, ka Dievs viņus mīl, piedod viņu grēkus, un jūs palīdzēsiet viņiem, kad viņi sāks izjust sāpes vai ciešanas.
Es jau iepriekš esmu jums lūdzis, lai jūs mēģiniet palīdzēt vientuļiem, vecākiem cilvēkiem, kuri dzīvo vieni, lai viņi atnāk pie jums ātrāk un paliek pie jums līdz viss ir beidzies. Daži var atteikties, sakot, ka viņi vēlas būt mājās, tāpēc, ja jūs vismaz mēģiniet – tas ir viss, ko Es jums lūdzu.
Ja viņi ir gatavi palikt pie jums, iedaliet viņiem istabu vai vietu, kur viņi var lūgties, ēst un gulēt, kā viņi to ir ieraduši darīt.
Visi varēs piedzīvot Dieva aicinājumu atzīties savos grēkos, jūtot iekšēju siltumu, ciešot par grēkiem un atlīdzinot par tiem.
Es esmu apsolījis jums, tiem, kas gatavojas, ir pieņēmuši labu vispārēju grēksūdzi, iegūs intensīvu, taču īsu savu grēku izpratni, un tad jūs varēsiet palīdzēt citiem. Es jums to apsolu.
Tādēļ jūsu uzdevums būs palīdzēt visiem jūsu ģimenē tikt galā ar viņu jūtām, viņu bēdām un lūgties. Tālāk jums ir viņus jāinformē par visu to, kas notiek ārpusē – par dabas stihijām, komētu, dažādām sodībām. Tad viņi jūs klausīs, un tieši jūsu miers un jūsu noteiktais balss tonis liks viņiem saprast, cik daudz jūs zināt, un, ka tā ir patiesība.
Nevienam nedrīkst ļaut lūkoties ārā vai iziet ārā, kā Es jau iepriekš paskaidroju. Tas būs ļoti grūti, taču jums būs viņiem jāpaskaidro tieši, un jālūdz Jēzum un Marijai, lai Viņi jums palīdz par šiem notikumiem runāt autoritatīvā veidā (manierē).
Būtu ļoti labi, ja jūs dzīvniekus ielaistu savā mājā, gadījumā, ja jūs nevarat tiem uzlikt uz kakla Svētā Benedikta medaljonu. Citi dzīvnieki tiks pasargāti drošajos rajonos (drošajās teritorijās).
Savukārt, vēl citās vietās dzīvnieki var tikt savainoti vai saslimt, kā Es jau jums iepriekš paskaidroju.
Būtu labi ja jūs jau iepriekš būtu izplānojuši, no kā jūs pagatavosiet ēdienu un kādā veidā. Vai iepriekš sagatavojuši auksti baudāmu ēdienu, ar ko ātri pabarot izsalkušos. Gatavībā jābūt krūzēm un ūdenim. Diez vai varēs iegūt dzeramo ūdeni caur ūdensvadu. Tāpat būs problēmas ar kanalizāciju, tāpēc iepriekš sagatavojiet aizstājēju kanalizācijas atkritumu uzglabāšanai, izmantojot plastmasas maisiņus un slēgtas tvertnes.
Ja jūsu māja ir bijusi lūgšanu māja, svēta māja, jūs saņemsiet papildu drošības pakāpi. Lūdzieties, lai Eņģeļi jūs aizsargā no ugunsgrēkiem vai vētrām.
Tagad sākam lūgties, lasīt bērniem stāstus (pasakas), un palīdzam viņiem saglabāt aizņemtu laiku. Mēģiniet jau iepriekš sagatavot papildu spēles un grāmatas. Atcerieties, ka zīdaiņi un bērni agrīnā vecumā atradīsies aizturētā („iekārtā”) miegā., tāpēc neuztraucieties. Lai viņi guļ visā šajā laikā, pat vairākas dienas.
Tas ir citiem bērniem un pieaugušajiem, kam jābūt aizņemtiem un nomodā, lai lūgtos.
Visām jūsu domām tagad jābūt vērstām uz lūgšanu. Lūdzieties, lai „Brīdinājums” ātri beigtos. Lūdzieties par dvēselēm, kas var krist izmisumā, lai tās saprastu Dieva Žēlsirdību un nožēlotu savus grēkus. Tāpat lūdzieties par sevi un atlīdzināšanu par jūsu grēkiem. Lūdzieties, lai Baznīcas Atlikums kļūtu jums pieejams.
Lūdziet Svēto Jāzepu, lai viņš jums palīdz. Lūdzieties, lai pasaules tautas Dievam teiktu „Jā” un sātanam – „Nē”.
Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, daudz lūdzieties Rožukroni!
Visu laiku sekojiet līdzi notiekošajam. Pārmaiņus stāviet sardzē, uzmanoties no iebrucējiem vai vandāļiem, īpaši rajonos, kur plūdi un zemestrīces izraisījuši lielu haosu un postījumus. Lūdzieties arī par to, lai jūs izdzīvotu kā ģimene. Lūdzieties par citām ģimenēm, par jūsu radiniekiem un citiem.
Atsakieties no sevis, atdodot sevi Bezvainīgās Jaunavas Marijas Sirdij un Jēzus Vissvētākajai Sirdij, un palūdziet aizbildniecību savā un visas cilvēces vārdā. Lūdzieties arī par tiem, kuri pievienojušies sātanam, lai viņi saņemtu no Dieva gudrību, zināt savas kļūdas
Lūdzieties, lai pasaule atzītu, ka Dievs Eksistē, un lūgtu grēku piedošanu. Lūdzu, lūdzieties par visām šīm lietām, taču īpaši lūdzieties, lai jūsu ticība būtu stipra un, lai jums būtu dota drosme un žēlastība parādīt neatlaidību.
Ak, Mans bērns, Es jums esmu piedāvājis veidu, kā izturēties „Lielā Brīdinājuma” laikā. Jūs varat pievienot vēl citas lietas, taču Es gan neko neatņemtu no tā, ko Es jums teicu, jo tas viss ir absolūti pamatoti un vienkārši, lai jūs izdzīvotu. Šajās dienās notiks cīņa par izdzīvošanu, jo ekonomika kļūs arvien nestabilāka un pārtika arvien trūcīgāka.
Lūdzieties, lai jums tās būtu pietiekami daudz, un lūdziet Mani, lai papildinātu jūsu krājumus. Es to varu izdarīt ar jūsu paļāvību un ticību.
Pēc tam, kad izlasīsiet šos vēstījumus, mēģiniet lūgties Rožukroni, lai jūs izturētu, lai jūs ar to varētu tikt galā. Dzīve, kā jūs zināt, nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Mēģiniet palīdzēt savai ģimenei, lai tā saprastu to.
Mani mīļie bērni: Mēs no Debesīm jums palīdzēsim, ja vien jūs Mūs sauksiet. Mēs nāksim jums palīgā. Dodiet Man jūsu lūpas, lai caur tām jūs runātu skaidri un iespaidīgi. Lūdziet, lai Mana Māte piešķir žēlastību jūsu ģimenei, priekš viņiem, šim laikam, lai viņi jums noticētu un sagatavotos.
Atcerieties, Mani bērni, ka Mēs nekad jūs neatstāsim, taču jums ir jāiziet cauri „Brīdinājumam”, kā to ir noteicis Mūžīgais Tēvs.

Es jūs mīlu. Jēzus.”