1997. gada 7.janvāris

Mūsu Kungs «Mīļie bērni, vienīgā tēma, par ko Es gribētu runāt noslēdzošajā – aprakstošajā esejā/ mācībā februārim, tas ir par ”Lielā Brīdinājuma” zīmi un zīmēm, kas norāda, ka šis notikums tuvojas, un ko darīt, kad tas beidzas.
Mana Māte jums jau ir teikusi, ka debesīs un uz zemes parādīsies daudzas zīmes, lai jūs brīdinātu, ka „Lielais Brīdinājums” ir neizbēgams.
Viņa paziņoja, ka liels balts krusts parādīsies debesīs, un visi to apbrīnos par viņa izmēru un tā redzamības ilgumu. Tam jābūt redzamam 24 stundas diennaktī veselu nedēļu pirms „Lielā Brīdinājuma”. Vēl viens avanss – zīme un pierādījums jums – dabā pazudīs visi putni, vāveres, truši, un citi sīki dzīvnieciņi. Viņi atstās savas dzīves vietas un nebūs redzami daudzus mēnešus. Daudzi no tiem ies bojā.
Protams, vissvarīgākā no visām zīmēm būs vēsts, ka patiesais Svētais Tēvs ir atstājis Vatikānu un nekur vairs nav atrodams. Šim ziņojumam sekos vēl citas pretrunīgas ziņas un aktivitātes šajā sakarā, jo bīskapi un kardināli būs neziņā, vai viņš vēl ir dzīvs. Tiks pat pasludināts, ka viņš ir miris. Pēc tam padomā būs sarīkot patiesā Romas Pāvesta viltus bēres, bet viņš pats būs dzīvāks par dzīvu, tikai slēpsies.
Sakarā ar karam līdzīgajiem apstākļiem Itālijā un Romā, Vatikāna amatpersonas paziņos, ka Vatikāns pārceļas uz Jeruzalemi, kur kristiešu – jūdu alianse parakstīsies par jaunā pontifikāta atbalstīšanu. Jaunais Romas pāvests paziņos par savu atbalstu Maitrejam (antikristam), kā jaunās tūkstošgades valdniekam, mācītājam un pravietim.
Viņš (Antipāvests, viltus pravietis) ir balstīts uz diviem zvēriem (dubultzvērs), kā aprakstīts Jāņa Atklāsmes Grāmatā (Jāņa Atklāsmes 13,2 : „Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam; viņa kājas bija kā lāča kājas un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu.”)
Mani mīļie bērni, daļai no tā visa ir jānotiek aizkulisēs (aiz kadra), taču daudzām lietām tiks pievērsta milzīga masu saziņas līdzekļu uzmanība.
Ja jums ar šīm zīmēm nepietiek, jums būs vēl daudz vairāk.
Nedēļas laikā pirms „Brīdinājuma”, Mana meita – Mana sekretāre ar daudziem saviem draugiem veiks telefona zvanus visās pasaules malās, lai jums to pateiktu. Taču, ticiet Man, jums nemaz tas nebūs vajadzīgs, jo tas tāpat būs acīmredzams.
Taču mums tas ir jādara.
Arī sevī jūs sāksiet izjust jūsu grēku ietekmi. Jā, pat līdz „Brīdinājumam”. Tāpat daudzi sāks redzēt ļauno garu attēlus, kā arī spontānus Eņģeļu un Svēto redzējumus, jo kur ir ļaunie gari, tur Mēs sūtam arī Debesu Eņģeļus.
Tāpat jūs ievērosiet strauju lejupslīdi Fondu Biržas akciju tirgū un reālu finansiālo paniku. Būs redzami krasi finanšu kompāniju kāpumi un kritumi.
Ziņu jaunumi ņirbēs no runām par kariem un atriebību. Vēl daudz lielāku uzmanību masu saziņas līdzekļi veltīs komētai, kas tuvojas, un spekulēs ar ziņām, cik tā liela, kur tā ietrieksies Zemē, un problēmām, kas radīsies saistībā ar tās sadursi ar Zemi.
Beidzu aprakstīt virkni zīmju, ko Debesis jums vēlas sūtīt. To būs vēl vairāk. Ja jūs kādu palaidīsiet garām, jums ir cita, kā rezerves variants. Mēs vēlamies, lai jūs visi skaidri zinātu, ka šis lielais notikums būs, un, kāds ir tā mērķis.
Zināšanas par šo notikumu palīdzēs glābt daudzas dvēseles, un vēlamais rezultāts kļūs daudz sasniedzamāks.
Tagad apspriedīsim, ko darīt pēc „Lielā Brīdinājuma”.
Es redzu, ka būs masveida māju, īpašumu (mantu), un dzīvību zaudējumi. Cilvēkiem būs iekšēja vajadzība atrast baznīcu, priesteri un apgūt katolisko ticību. Tur daudziem jābūt bez mājām un īpašuma (mantām); Būs daudzi slimi, kas cieš no slimībām – dažām jaunām un neizskaidrojamām, citām – radioaktīvo nokrišņu izraisītām. Tur būs milzīgi rajoni, kas iegāzušies zemestrīču izraisītajās plaisās un gravās, un gaisā virmos vienīgi diskusijas par valsts atbalstu slimnīcu, Sarkanā Krusta atjaunošanā. Tas ir tipiski dabas stihiju katastrofām, taču šoreiz būs izņēmums parastajā režīmā. Izņēmums būs tajā, ka būs tikai nedaudzi cilvēki, kas varēs palīdzēt, un apdrošināšanas kompānijām nebūs resursu, lai sniegtu palīdzību māju atjaunošanā.
Tur tiks apspriesta kaitēkļu invāzija un kultūraugu ražas zudumi, augstas pārtikas cenas, laba ūdens trūkums, bet visādā ziņā cilvēki palīdzēs viens otram labdarības veidā, jo masu saziņas līdzekļi prognozēs lielo aukstumu, kas ir komētas sekas. Jums un jūsu ģimenei ir jāpārkārto sava dzīve, jānovērtē zaudējumi un jānosaka kādas tajā brīdī ir jūsu izejas pozīcijas:
Vai jums ir darbs, kur atgriezties?
Vai tiks atvērta skola?
Vai no jums kāds ir slims?
Vai jūsu māja ir bojāta?
Vai jums vēl ir automašīna vai gāze? (degviela?)
Vai jums ir pietiekami daudz pārtikas, un, kur jūs varētu dabūt iztrūkstošo?
Jūsu laiku ir jāaizņem šiem un citiem jautājumiem.
Tostarp jums būs vēlme apmeklēt Baznīcu, cenšoties panākt grēku piedošanu un atgriešanos; Mēģiniet palīdzēt ar jaunatgrieztajiem. Jums ir jāsaprot (jānovērtē), vai jūs tur visu to varēsiet saņemt.
Vai jums ir iespējas iznomāt velosipēdu, vai zirgu?
Vai jums ir iespējams kaut ko no tā dabūt?
Vai jūs esat gatavi nākamajiem notikumiem?
Tagad ir laiks lūgšanām, lai tās jūs stiprina jūsu ticībā un neļauj dēļ dzīves grūtībām noklīst ļaunuma ceļos.
Jūs atradīsieties zem liela spiediena, un mazu lietu, kā, piemēram, pārtikas zādzības un pārtikas uzkrājumu veidošana jūsu dzīvēs var ienākt ar blēdībām un meliem.
Atcerieties, tie ir grēki! Jums jāmēģina izvairīties no grēka, jo jūs „Brīdinājuma” laikā izjutāt soda smagumu grēka dēļ.
Mani bērni, Es jums palīdzēšu nodrošināties ar pārtiku, ja jūs būsiet dāsni un nedaudz padalīsieties labdarībā ar saviem kaimiņiem. Nedodiet daudz, vienīgi pašu nepieciešamāko, taču jums ir jādalās un jāpiedalās labdarībā (žēlsirdībā), lai arī Es jums varētu palīdzēt labdarībā.
Tagad būs jūsu laiks, lai padalītos ar rezerves apģērbu, ko Es jums lūdzu, lai jūs atliktu malā, kā arī segām. Palīdziet labdarībā citiem, un Es nekad neatteikšos no jums. Ak, Mani mīļie bērni, šiem laikiem ir jābūt atšķirīgiem no citiem, grūtiem; un daudzi no jums nekad nebūs piedzīvojuši neko tamlīdzīgu tiem. Jūs nekad neesat piedzīvojuši kara laika apstākļus. Tas būs tieši tā, kā kara dienās; dabas katastrofās; traģēdijās.
Tomēr, kā jūs zināt, tas ir tikai pirmais no lielajiem notikumiem. Tālāk sekos mocības ar kukaiņiem – kaitēkļiem un lielā aukstuma periods. Pēc tam – karš, atomkarš, represīvie (atbildes) kari, rūgtuma (konfliktu, asumu) kari, kā arī Pasaules līdera – Maitrejas nākšana pie varas, katoļu vajāšanas, bet pēc tam – „Lielais Brīnums” .
Caur vēl vienu, citu vēstnesi Es aprakstīšu vairāk par „Lielo Brīnumu”. Vēl viens vēstnesis runās par šo notikumu – vēstnesim no Garabandālas ir jāpaziņo ‘Lielā Brīnuma” datums, kas būs gada laikā pēc „Lielā Brīdinājuma”.
Mēs, no Debesīm, gaidām šos notikumus un lūdzamies par jums visiem, lai jums pietiktu drosmes un neatlaidības ticībā. Mēs jūs visus mīlam.
Es ceru, ka jūs šīs mācības atradāt par noderīgām.

Jēzus Kristus,
Vissvētākās Trīsvienības – Dieva Otrā Persona.”