1997.gada.1.janvāris

„Šajā laikā pasaule sasniegusi tādas grēka robežas, ka Mans Mūžīgais Tēvs nolaiž Savu Roku, kas atļauj visas vienošanās ar Debesīm – ar Eņģeļiem un visiem Debesu Spēkiem tagad laist darbībā. Mēs gaidām vienīgi notikumu secību, kas risināsies pirms notikuma, kas ievadīs visu „beigu dienu” notikumu sākumu.
Tagad Es gribu aprakstīt vairāk par lielā sākuma notikumu sēriju, kas risināsies „beigu dienās”.
Jā, Svētajam Tēvam būs jābēg no Vatikāna.
Jā, viņš tiks aizsargāts.
Jā, tiks ievēlēts antipāvests
Jā, Pētera krēsls tiks pārcelts uz Jeruzalemi.
Jā, būs antikrista kundzība pār pasauli.
Jā, sāksies karš.
Jā, būs ekonomikas sabrukums (krahs).

Tas viss notiks vienlaicīgi, pienākot un izpildoties tiem notikumiem, kuri sastāda „Lielo Brīdinājumu”. Es saku: „vienlaicīgi un savā laikā”, jo daudzas lietas notiks visās pasaules daļās vienlaicīgi. Tas ir svarīgi, lai jūs visi atzītu, ka problēmas, par kurām rakstīts kā par vienu no satraukuma veidiem, notiks vienā un tajā pašā laikā vai gandrīz vienlaicīgi.
Tomēr visi šie notikumi vēl nebūs beigas, tām vēl priekšā būs daži gadi.
Tātad šo notikumu kopumu nevajag sajaukt ar „trim tumsas dienām” , jo tās būs krīzes gadu beigās. Trīs tumsas dienas ir atomkarš un visu to valstu, kurām ir atomieroči (atomraķetes), pasaules mēroga konflikts. Katrs šīs raķetes šaus tiešā trāpījumā uz citu valsti. Šis karš būs antikrista iedvesmots, lai iznīcinātu mūžīgos attēlus, kas būs atstāti „Brīnuma” laikā, jo tai laikā notiks Brīnums – „Lielais Brīnums”, kas būs tieši pirms trim tumsas dienām jeb absolūtajām šī laikmeta beigām, kā jau jūs to zināt.
Tagad, Mani bērni, Es runāju atklāti un tieši, taču jums vajadzēs visu rūpīgi pārlasīt vairākas reizes, lai izprastu visu, ko Es jums mācu. Pastāv daudz, daudz iemeslu, kāpēc „Lielais Brīdinājums” notiek tuvu šo notikumu sākumam. Mana Tēva plānā ir iekļauti līdzekļi visām tautām, lai tās atgrieztos.
Dievs Eksistē! Dievs, Svētās Trīsvienības Otrā Persona, tomēr kļuva par cilvēku, tomēr cieta, tomēr nomira un tomēr augšāmcēlās.
Svētās Trīsvienības Otrā Persona ir Jēzus Kristus.
Jēzus Kristus viss un pilnībā ir Klātesošs Svētajā Euharistijā.
Jēzus Kristus bija pietiekami simulēts caur Svētās Hostijas nodošanu rokās. Jēzus Kristus vēlas, lai Viņa Svētā Klātbūtne glabājas Tabernākulā (skīnijā), Svētnīcā, kur notiek Svētā Mise.

Tāpat „Lielā Brīdinājuma” laikā visi atzīs, kā viņi ir aizvainojuši Dievu; uzzinās, kādas žēlastības vai ieguvumus viņi ir pazaudējuši; uzzinās patiesību par Katoliskās Ticības izcelsmi, un tās priekšrocībām starp citām reliģijām. Visu vecumu(*) visas personas, kas ir sagrēkojušas, ieraudzīs Dieva Taisnību un Viņa sodu par viņu grēkiem, un tūlīt pat sajutīs ciešanas un pārmācības. Katrs cilvēks nonāks pie saprašanas, ka Dievs ir Dievs, un nav neviena cita, kas būtu jāstāda augstāk par Viņu.
Vienīgi Dievs, un tikai Viņš ir Visaugstākais un Svētā Trīsvienība: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Cita Dieva nav. Eksistē tikai viens Dievs.
Jā, tas ir jāapzinās un jāatzīst visiem cilvēkiem. Tas ir jāatzīst visiem ļaunajiem gariem. Visiem Debesu Spēkiem tas ir jāatzīst, ka ir tikai viens Dievs Svētajā Trīsvienībā.
Visiem, visiem cilvēkiem, kas ir sagrēkojušies, ir jāatzīst, ka viņi ir sagrēkojušies.
Katram cilvēkam ir jāzina savi grēki un jāatzīst, ka Dievs ir taisnīgs viņus sodot, un, ja viņi šajā brīdī nomirtu, tad tas būtu viņu mūžīgais liktenis..
Tā visi ieraudzīs savas mūžīgās mājas: Paradīzi vai elli – ja viņi tajā momentā nomirs un sajutīs uz sevi milzīgu smagumu, kas turpināsies mūžībā, kā viņu grēku sekas.
Mani mīļie bērni: savu grēku apzināšanos jums nesīs Vissvētākā Jaunava Marija, kura šajā dienā ieradīsies kā Rīta Zvaigzne un noklās baltu pārklāju, tā, lai neviens zem tā nevar pārvietoties – jūs noteiktu laiku nespēsiet saskaņoti funkcionēt (strādāt). Viss apstāsies. Apstāsies visas mašīnas; visi cilvēki, lai arī kur viņi atrastos un, ko darītu. Mana Māte ir mūsu „Žēlsirdības Dievmāte”, un viņas asaras un lūgšanas daudzu gadsimtu garumā panāca priekš jums iespēju lūgt piedošanu par jūsu grēkiem un sagatavot jūs šim laikam.
Dažiem bija paziņots un citi to pārformulēja, ka šis harmonēšanas stāvokļa laiks būs īss. Es saku: „Nē!” Tas, kas bija parādīts Garabandālā meitenītēm, bija īslaicīgs, lai viņas spētu to izpaust citiem.
„Lielā Brīdinājuma” reālo laiku vislabāk izteica Mans Mūžīgais Tēvs, kad Viņš teica: Tas aizņems tik daudz laika, cik nepieciešams, lai visi pārliecinātos, ka Dievs Eksistē, un lūgtu piedošanu. Vieniem tas var ilgt īsu brīdi, citiem var būt nepieciešams ievērojami vairāk laika. Dažiem šī pieredze var aizņemt veselu nedēļu.
Patiešām, Maitreja paziņoja, ka tas ir viņa brīdinājums, un tāpēc, ja cilvēki viņam turpinās sniegt meslus (godināt, pielūgt), viņiem nav jāuzkavējas grēka sāpju stāvoklī ilgāk nekā citiem.
Visiem cilvēkiem jāuzkavējas savu grēku sāpēs tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Tie, kuri ir pilnībā atzinušies, kā atlīdzību par šiem grēkiem pieņemot Šķīstītavas ciešanas, izjutīs mazāku smagumu, taču visi atzīs, ko viņi ir izdarījuši, kādus grēkus pastrādājuši, un atzīs savu daļu Krustā sišanā; kādas sāpes un ciešanas Es viņu dēļ esmu izcietis, – katrs viens uz Pestīšanas Krusta.
Tad katrs zinās, kādā veidā viņi caur saviem dzīves grēkiem ir Mani situši Krustā atkal un atkal. Turklāt, vai katra žēlastība ir izmantota labi, un, vai katra cilvēka dzīves laikā ir izmantotas visas dotās žēlastības, vai nav izmantotas – tas viss viņiem tiks parādīts…
Ja jūs to visu pieņemsiet kā varenu sirdsapziņas ekspertīzi – jā, tam Tas ir paredzēts. Lūk, kāpēc būs tik milzīgas rindas pie Grēksūdzes pie pirmās izdevības. Tas ir iemesls, kāpēc jūs visi tiekat aicināti iegūt labas zināšanas jūsu ticībā, tā jūs varēsiet pamācīt daudzus, kuri ļoti vēlēsies pievienoties Katoļu Ticībai.
Šī notikuma laikā jūs esat aicināti būt par Ticības mācekļiem. Lūk, kāpēc Es tik atklāti jums pasniedzu ticību šajos vēstījumos. Lūdzu, pārlasiet šīs mācības vēlreiz, jums jābūt sagatavotiem.
Tagad, savu grēku apzināšanās, atzīšanās Dieva priekšā, ka tu esi grēkojis, bet tikai viens – … un lielais fenomens (lielā ieiešana), kam jānotiek „Lielā Brīdinājuma” laikā.
Vēl ir ļoti, ļoti daudz notikumu, kas risināsies „Lielā Brīdinājuma” laikā. Lūk, kāpēc tas būs tik sarežģīti. Šīs grūtības bija Dieva izplānotas, lai visās jūsu sajūtās, visos dzīves notikumos, visos veidos, kādos jūs šajā laikā darbojaties, jūs sajustu sevi sagrautu, izmainītu, sajustu sāpes un ciešanas. Par šīm ciešanām ir atbildīgs grēks visās tā formās.
Šīs ciešanas caurvīs katru jūsu dzīves aspektu. Nav tāda jūsu dzīves aspekta, kas necietīs.
Kāpēc? – Dēļ jūsu necieņas pret dzīvību, lai piedāvātu jums līdzekli atlīdzībai, lai jūs saprastu, ka jums ir jācieš, nesot savu krustu.
Jūs mani sitāt Krustā par saviem grēkiem. Mans Mūžīgais Tēvs lūdz, lai jūs ciestu aiz sāpēm, lai jūs sauktu pēc Manis, īpaši tie, kas vainīgi zaimošanā pret dzīvību, garīgu un morālu zaimošanu pret Dievu, kā arī ciešanas par tiem, kas tik spēcīgi aizvaino Dievu

Jēzus Svētajā Euharistijā.”